Lovgivning

Love:

Vandforsyningsloven

Beredskabsloven 

Miljøbeskyttelsesloven

Vandsektorloven

Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg – bekendtgørelse nr. 802

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land – bekendtgørelse nr. 1260

Ledelsessystem – bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg – nr. 132 

Vejledninger:

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om og liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre