Bring byens vandværk i fokus med skilt og hegn

Hedensted Vandværk forstår at skilte på den nye bygning. Her er man ikke i tvivl.

I mange byer er vandværket alt for anonymt

Engang var vandtårnet den højeste bygning i enhver mindre by, og ingen – hverken forbrugere, udefra kommende håndværkere eller andre med ærinde til forsyningsenheden – havde besvær med at finde frem til den.
Sådan er det ikke længere. Vandtårnet blev opført som en høj bygning for at skaffe det fornødne vandtryk, men efter vandpumpernes fremkomst er det ikke længere nødvendigt. Mange vandværker er opført som lave bygninger, og kigger vi os omkring, kan de på grund af manglende skiltning, træer og buske, som bare har fået lov til at gro, være svære at finde.

Engang var det populært at navngive den gade, som vandværket er beliggende ved som »Vandværksvej« – og det gav da en rettesnor for, om man var på sporet af vandforsyningen. Men i dag kan besøgende udefra stadig opleve vandværker, som fører en meget anonym tilværelse. Der er ikke den store trafik til og fra bygningen, algerne gror på murstenene, buske og træer bliver ikke klippet og noget så nærliggende som et skilt med vandværkets navn har man ikke ofret penge på, for bestyrelse og vandværks-passer ved jo, hvor værket er…

Men det kan være praktisk at skilte med, at her ligger vandværket. For nogle få tusinde kroner – eller for den sags skyld mindre – er det muligt at fortælle omverdenen, at her ligger vandværket.
Det har man f. eks. gjort i Vadum i Nordjylland, og i Løsning i Midtjylland. Et pænt aluminiumsskilt viser vej til Vadum Vandværk, og i Løsning har man anvendt hele gavlen på det forholdsvis nye vandværk til at præsentere værkets logo med navn og vanddråber, så ingen er i tvivl om, hvor man er. Men på den anden side af vejen ligger det gamle vandværk, og her er der bestemt ikke skiltet…

I en moderne tid betyder synlighed rigtig meget. Også for vandværkerne – og for omgivelserne. Vandværket er som »offentlig« institution med til at sætte dagsordenen i en by, og med god skiltning, regelmæssig vedligehold og oprydning omkring vandværksbygningen signalerer bestyrelsen, at man går i front for at skaffe forbrugerne godt og rent drikkevand.
Flere og flere vandværker er da også begyndt at sætte hegn omkring vandværket. Det sender et godt signal til omverdenen og er samtidig med til at sikre, at uvedkommende ikke trænger ind på vandværkets grund og evt. ved hærværk medvirker til forurening af drikkevandet. For ganske små midler er det muligt at sætte mere fokus på det lokale vandværk og gøre opmærksom på, at rent drikkevand ikke bare er en selvfølge.

Løsning Vandværk har sat logo med vanddråber og navn på stakittet