Aggressiv kuldioxid (CO2)

Forekommer hvor jorden er kalkfattig.
Kuldioxid er en svag syre, som tilføres grundvandet naturligt med nedbøren. Når der ikke er tilstrækkelig kalk i jorden til at neutralisere kuldioxiden, vil det blive tilført grundvandet som aggressivt kuldioxid. Stoffet skal fjernes ved vandbehandling, da det ellers kan skade ledningsnettet. Hvis kontrollen (omprøve) viser for høj værdi, anbefales det at få tjekket filter eller kontakt uvildig rådgiver. Vandbehandlingen
kan bestå i ekstra beluftning og efterbehandling i filter med en særlig filtersandblanding (tilsat marmor). Ofte kræves dobbelt vandbehandling.

Højest tilladelige værdi: 2 mg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147 – men krav om fjernelse, hvis påvist i boringskontrol.


Bemærk, at der i 2015 blev indført en alternativ metode (beregning) og ved
anvendelse af denne må laboratoriet angive værdien ”0”, såfremt beregningen bliver negativ.