Sammen sikrer vi rent

drikkevand

Silhorko er med i

Vandguidens ekspertpanel

Sammen værner vi om

naturen

Sammen sikrer vi rent

grundvand

SENESTE NYHED

Verden omkring os, vores mad og vi selv består af kemikalier. Nogle af disse kemikalier er reguleret af lovgivningen, andre er ikke, og baggrunden for dette virker ikke altid helt logisk. Forfatteren efterlyser en mere saglig debat om, hvad vi vil acceptere af kemikalier i fx vore fødevarer og drikkevand.

LÆS MERE

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder. Det er vigtigt at dem som samarbejder om rent drikkevand også har let adgang til både den kendte grundlæggende viden og ny viden fra fx leverandørerne. Dette mål opfyldes med et abonnement på lommebogen, som udkommer hvert år til nytår.

Med hjemmesiden vandguiden.dk får du et moderne redskab til at få let adgang til flere hundrede artikler om vandværksdrift. På forsiden (øverst ) kan du søge på fagord, som indgår i ordbøger, emneregistre samt faglige artikler fra tidligere årgange af vandguiden.

Læs mere

Her kan du læse, hvordan mange bruger Vandguiden i dagligdagen.

Som noget nyt tilbyder vi nu at hjælpe vandværksabonnenter med mange flere ting – f.eks. at tilrettelægge et skoleprojekt, hvor lommebogen også kan anvendes i klassesæt. Andre bruger den i samarbejdet med landmænd som en årlig gave – som tak for godt samarbejde – og sidst men ikke mindst bruges bogen til at holde fokus på den almindelige omtanke og vise hensyn til grundvandet under os.

Vandguiden som bog og e-version kan være med som et projekt for grundvandsbeskyttelse og have denne som en årlig påmindelse om forebyggelse mod forurening.

 

Læs mere

Leverandørregister

(på vandguiden.dk og i bogen)

1. optagelse……….. 1225,-
Eftf. optagelse……… 725,-
Link til A4-profilside/produktblad… 100,-
(i forlængelse af registeroptagelse)

 

Annoncer

1/1 side på vandguiden.dk og på bagsiden af bogomslag………………………………… 13.000,-
1/1 side på vandguiden.dk og inde i bogen………………………………… 12.000,-
1/2 side på vandguiden.dk og inde i bogen 6.700,-

 

Online annoncer

Der kan indrykkes annonce på vandguiden.dk alene – her vil prisen for 1 års optagelse være:

1/1 side……… 7.000,-
1/2 side……… 4.000,-
1. registeroptagelse……….. 1225,-
Eftf. registeroptagelse……… 725,-
Link til A4-profilside/produktblad… 100,-
(i forlængelse af registeroptagelse)

Det vil være muligt at rette/udskifte annoncer på vandguiden.dk i løbet af året mod betaling pr. time for opsætning og et udskiftningsgebyr på kr. 125,- pr. gang.

Grafisk opsætning beregnes til normal timepris.

Alle priser er ekskl. moms.

Book annonce

Alle interesserede kan abonnere på Vandguiden.
Bemærk særpris for bestyrelser for vandværker og klassesæt til lokal skole! Ejere
af egen boring og brønd, markvandingsanlæg, landbrug og industri m.fl . kan også
have stor gavn af bogen.
Som abonnent er du med til at støtte idéen om at få samlet en generel viden om vandværksdrift. Du får gode råd og tips samt svar på typiske spørgsmål til gavn for dig selv og andre.

Særlige fordele for abonnenter på bogen.
Tilgang til et e-arkiv (filarkiv) – via et login (på vandguiden.dk), som indeholder:
– Særlige tilbud fra leverandørerne i Vandguiden
– Mappe med tilbud fra abonnent til abonnent
– Vejledning om ”Kom godt i gang med projekt Vandværk i Skole”
– Skemaer og vejledninger til egenkontrol

Vandguiden kan også købes som e-abonnement

Bestil abonnement

NYHEDER og øvrige indlæg

Nyheder fra vandværkerne