Spørgsmål til Vandguidens redaktionsgruppe

Redaktionsgruppe har nedsat et ”ekspertpanel” til besvarelse af spørgsmål, der har relation til vandværksdriften.

Interessen og tilslutningen til projektet har heldigvis været stor. Redaktionsgruppe siger på forhånd tak til de mange leverandører, som har ønsket at være med.

Vi håber også, at interessen blandt vandværksfolk, for at få svar på både almindelige og svære spørgsmål, viser sig at være stor.

Ved fælles hjælp kan rigtig mange vandværksfolk og vandværkernes forbrugere, skoleelever, lærere m.fl. få gavn af den stigende samling af spørgsmål/svar i systemet – samt de mange artikler og ordforklaringer.

Svar på spørgsmål:
Du vil normalt få et svar indenfor 2 arbejdsdage.
Skal redaktionsgruppen via flere eksperter i panelet, kan et endeligt svar tage længere tid, men det får du også besked om.
Et svar kan evt. også være med henvisning til steder i Vandguiden.dk, hvor der kan læses mere.

”Ekspertpanelet” består af en række fagfolk fra både lokale og landsdækkende firmaer med stor erfaring indenfor vand.
Redaktionsgruppen forsøger hele tiden at være dækket ind med eksperter, så du, som spørger, får de bedst mulige svar.
Redaktionsgruppen kan ikke give nogen garanti for at vi altid vil kunne svare. Ligger dit spørgsmål udenfor vores mulighed for svar, vil du også få den besked.
De firmaer, som til enhver tid er tilknyttet ekspertpanelet, vil være med til at kvalitetssikre de mere fagspecifikke og ofte svære spørgsmål, der kan være svære at svare på for redaktionsgruppe.

Endnu en fordel ved at være abonnent:
Abonnenter på Vandguiden har den fordel, at de får mere uddybende svar og ofte vil et spørgsmål kunne ende med en dialog fx med den relevante leverandør i ekspertpanelet.
Derfor er det vigtigt, at du skriver, at du er ”Abonnent på Vandguiden” inden du sender dit spørgsmål.

Du kan stille spørgsmål til Vandguiden via nedenstående formular.

    Firma/vandværk*

    Telefon*

    E-mail*

    Spørgsmål*

    Jeg giver mit samtykke til, at Vandguiden registrerer mine kontaktinformationer til behandling af min henvendelse