Analyseordbog

Her findes beskrivelser af de enkelte parametre samt grænseværdierne for disse.

Pr. 27. oktober 2017 er ny Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 1147 af 24. oktober 2017 trådt i kraft. BEK. 1147 er en implementering af EU direktiv 2015/1787/EU.

Siden da er BEK. opdateret 4 gange m. BEK. 975, BEK. 1068, BEK. 524 og pr. 1/11-2019 v. BEK. 1070.

I disse er vandkvalitetskrav kun gældende ved Forbrugers Taphane (undtagen nitrit).

Dette er en ændring i forhold til tidligere bekendtgørelser, hvor grænseværdier var fastsat for Afgang vandværk, Indgang til Ejendom og ved Forbrugers Taphane.

Ordbogen tager fortsat udgangspunkt i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 802 af 1. juni 2016 samt tidligere udgaver af denne, med de vandkvalitetskrav som er angivet heri, idet krav ved Forbrugers Taphane er angivet fra nyeste DRIK. BEK..

Bemærk dog at flere parametre, hvor der tidligere har været fastsat kvalitetskrav, ikke indgår i DRIK.BEK. Disse er anført med ”Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.”

Ikke alle stoffer nævnt i bekendtgørelsen er nævnt her i, da de sjældent forekommer og således sjældent indgår i alm. vandforsyningers analyseprogram. Vandkvalitetsbekendtgørelsen udarbejdes af Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, som i udarbejdelsen skal inddrage EU's drikkevandsdirektiv og ændringer hertil.

Kvalitetskrav ved ”Afgang vandværk” og ”Indgang til ejendom” er at betragte som vejledende kvalitetskrav og ordet Vandkvalitetskriterie er brugt. Dette forventes beskrevet i Vejledning til DRIK. BEK., som i skrivende stund endnu ikke er offentliggjort! Se dog Høringsportalen, søg Vandkvalitet, år 2019/2020. Heri findes også anvendelsen af Vandkvalitetskriterie.

Der er 5. marts 2020 vedtaget nyt EU drikkevandsdirektiv, som forventes at træde i kraft i Danmark i foråret 2022.