Analyseordbog

Her findes beskrivelser af de enkelte parametre samt grænseværdierne for disse.

Ordbogen tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 802 af 1/7 2016 samt tidligere udgaver af denne. Ikke alle stoffer nævnt i bekendtgørelsen er nævnt her i, da de sjældent forekommer og således sjældent indgår i alm. vandforsyningers analyseprogram. Vandkvalitetsbekendtgørelsen udarbejdes af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) under Miljø- og Fødevareministeriet, som i udarbejdelsen skal inddrage EU's drikkevandsdirektiv og ændringer hertil.