Vandbalance

Nedbør = fordampning + overfladisk afstrømning + underjordisk afstrømning + ændring i
vandbeholdning. Gælder for et nedbørsopland.