Aluminium (Al)

Aluminium er almindeligt forekommende i jorden, især i egne med surt grundvand som opløser aluminium fra jordpartiklerne. Aluminium udfældes ved pH 5,8 – 6,2 og kan ses som en uklarhed i vandet. Aluminium er normalt ikke skadeligt, men dialysepatienter kan være sårbare, ligesom overdreven indtagelse påvirker centralnervesystemet. Der er kun risiko for aluminium, hvis vandet har lav pH, aggressivt vand kombineret med blødt vand.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom:    100 µg/L
ved forbrugers taphane:    200 µg/L

Aluminium kan indgå i vandbehandlingsprodukter på et forsyningsanlæg og kan afsmitte fra anvendte materialer (beton og cement).  Kan afgives, hvis vandet har en lav pH-værdi eller hårdhedsgrad. Vandforsyninger, der har beton- eller cementrør til distribution af drikkevand, skal derfor kontrollere for aluminium, når vandet er kalkaggressivt (dvs. lav pH-værdi eller hårdhedsgrad).
Desuden skal der måles for aluminium i kontrollen med uorganiske sporstoffer og i boringskontrollen, hvis grundvandet er surt, dvs. pH er mindre end 6 selvom det siden hen neutraliseres.