Ammonium (NH4+)

Forekommer naturligt i jorden og stammer fra nedbrydning af organiske materialer.
Forhøjet indhold af stoffet kan være tegn på forurening.
Råvandets indhold af ammonium kan fjernes ved iltning, hvorved det omsættes til nitrit og nitrat. Denne iltning bør tilendebringes på vandværket, da iltningen ellers vil forløbe under ukontrollerede forhold i ledningsnettet med risiko for forøget indhold af nitrit i drikkevandet ved forbrugerne.

Højst tilladelige værdi: 0,05 mg/L
Såfremt vandet ikke filtreres på vandværket, accepteres indhold på op til 0,5 mg/L.