Antimon (Sb)

Grundstof, sølvhvidt metal også kaldet stibium. Større vandforsyninger skal regelmæssigt analyserer for antimon.
Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom:    2 µg/L
ved forbrugers taphane:    5 µg/L