Antimon (Sb)

Grundstof, sølvhvidt metal også kaldet stibium.
Større vandforsyninger skal regelmæssigt analyserer for antimon.
Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom: 2 µg/L
ved forbrugers taphane: 5 µg/L