Aromater

Dækker bl.a. over stofferne benzen, toluen, xylener og naftalen.

Stammer fra olie- og benzinprodukter.

Der skal analyseres for Aromater, hvis der i det grundvandsdannende opland findes en risiko for forurening med stofferne.