Aromater

Dækker bl.a. over stofferne benzen, toluen, xylener og naftalen.

Stammer fra olie- og benzinprodukter.

Kan indgå i regelmæssig kontrol for Organiske Mikroforureninger på afgang vandværk.

Der skal desuden analyseres for Aromater i boringskontrol, hvis der i det grundvandsdannende opland findes en risiko for forurening med stofferne.