Arsen (As)

Giftigt grundstof. Geologisk naturligt forekommende. Kan fjernes ved filtrering gennem jernfilter. Indgår i den regelmæssige kontrol for uorganiske sporstoffer og i boringskontrol. Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom:     5 µg/L
ved forbrugers taphane:    10 µg/L