Arsen (As)

Giftigt grundstof. Geologisk naturligt forekommende. Kan fjernes ved filtrering gennem jernfilter. Indgår i den regelmæssige kontrol for uorganiske sporstoffer og i boringskontrol.
Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:

ved indgang til ejendom: 5 µg/L

ved forbrugers taphane: 5 µg/L – Bemærk skærpelse: Tidligere krav max. 10 µg/L.