Arsen (As)

Giftigt grundstof. Geologisk naturligt forekommende.
Kan fjernes ved filtrering gennem jernfilter.
Indgår i den regelmæssige kontrol for uorganiske sporstoffer og i boringskontrol.
Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom: 5 µg/L
ved forbrugers taphane: 5 µg/L – Bemærk skærpelse: Tidligere krav max. 10 µg/L.