BAM

Betegnes også 2,6-dichlorbenzamid, og er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne Prefix og Caseron, som indeholder det aktivestof dichlobenil (forbudt siden 1996).

Er typisk brugt i byområder til renholdelse af parkeringspladser, fortove m.v. Se også Pesticider.

BAM er det stof, som lukker flest indvindingsboringer og findes ofte i boringer, som er utætte, eller fordi boringerne er udført forkert.

Der er flere måder at nedbringe BAM på – bl.a. ved renoveringer, ombygning af boring, separationspumpninger i en periode.

Flere steder kan det ses, at stoffet aftager, og da der ikke sker tilførsel til grundvandet, vil det være et spørgsmål om tid, inden stoffet igen er væk fra grundvandsmagasinet.

Det anbefales at undersøge mulighederne for afhjælpende foranstaltninger.

Højst tilladelige værdi:     0,1 µg/L