Barium (Ba)

Metallisk grundstof, som ligner calsium og strontium. Indgår i boringskontrol. Se Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi: 700 µg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.