Barium (Ba)

Metallisk grundstof, som ligner calsium og strontium. Indgår i boringskontrol. Se Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:     700 µg/L

Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.