Benzen

Tilhører gruppen af monoaromatiske kulbrinter, også kaldet BTXN.

Benzen er kræftfremkaldende og findes i forbindelse med forureninger fra benzintanke og forskellige industrier.

Se også Aromater.

Højst tilladelige værdi:    1 µg/L