Bly (Pb)

Tungmetal, se også Uorganiske sporstoffer.

Normalt er bly ikke et stof, som findes i grundvandet, da det bindes i jorden under normale forhold.

Hvis der er skydepladser eller andre særlige forhold, kan stoffet indgå i analysekontrollen.

Større vandforsyninger skal regelmæssigt analysere for bly.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom: 5 µg/L
ved forbrugers taphane: 5 µg/L
Bemærk skærpelse: Tidligere krav max. 10 µg/L.