Bly (Pb)

Tungmetal, se også Uorganiske sporstoffer. Normalt er bly ikke et stof, som findes i grundvandet, da det bindes i jorden under normale forhold. Hvis der er skydepladser eller andre særlige forhold, kan stoffet indgå i analysekontrollen. Større vandforsyninger skal regelmæssigt analysere for bly.

Højst tilladelige værdi:

ved indgang til ejendom: 5 µg/L

ved forbrugers taphane: 5 µg/L

Bemærk skærpelse: Tidligere krav max. 10 µg/L.