Bor (B)

Metalagtigt grundstof.

Geologisk naturligt forekommende.

Bor er indikator for påvirkning af spildevand, men forekommer også i høje koncentrationer ved påvirkning af saltvandsindtrængen eller aflejringer.

Indgår i den regelmæssige kontrol for uorganiske sporstoffer og i boringskontrol.

Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: 1000 µg/L
Vejledende værdi: max. 300 µg/L