Bor (B)

Metalagtigt grundstof. Geologisk naturligt forekommende. Bor er indikator for påvirkning af spildevand, men forekommer også i høje koncentrationer ved påvirkning af saltvandsindtrængen eller aflejringer. Indgår i den regelmæssige kontrol for uorganiske sporstoffer og i boringskontrol. Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi: 1000 µg/L – Vejledende værdi: max. 300 µg/L