Bromat

Bromat er et halogenholdigt omdannelsesprodukt. Der måles kun for bromat ved desinfektion med klor, ozon eller lignende stærkt iltende stof.

Højst tilladelige værdi:
ved afgang vandværk:     10 µg/L
ved indgang til ejendom:    10 µg/L

I kontrollen med uorganiske sporstoffer indgår bromat, som kan dannes ved anvendelse af stærkt iltende stoffer, som f.eks. Chlor og ozon der anvendes til desinficering af drikkevand.