Bromat

Bromat er et halogenholdigt omdannelsesprodukt.

Der måles kun for bromat ved desinfektion med klor, ozon eller lignende stærkt iltende stof.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: 10 µg/L