Cadmium (Cd)

Hvidt metallisk grundstof, se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:

ved indgang til ejendom: 2 µg/L

ved forbrugers taphane: 3 µg/L

Bemærk skærpelse: Tidligere krav max. 5 µg/L