Cadmium (Cd)

Hvidt metallisk grundstof, se også Uorganiske sporstoffer. Større vandforsyninger skal regelmæssigt analyserer for cadmium.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom:    2 µg/L
ved forbrugers taphane:    5 µg/L