Cadmium (Cd)

Hvidt metallisk grundstof.
Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom: 2 µg/L
ved forbrugers taphane: 3 µg/L
Bemærk skærpelse: Tidligere krav max. 5 µg/L