Calcium (Ca)

Calciumindholdet i grundvand stammer fra letopløselige kalkaflejringer i undergrunden. Calcium og magnesium danner tilsammen vandets hårdhed. Calcium har også en hæmmende indvirkning på tilfælde af caries i samspil med fluorid.

Højst tilladelige værdi:            

Bør ikke overstige 200 mg/L.

Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.