Calcium (Ca)

Calciumindholdet i grundvand stammer fra letopløselige kalkaflejringer i undergrunden.

Calcium og magnesium danner tilsammen vandets hårdhed.

Calcium har også en hæmmende indvirkning på tilfælde af caries i samspil med fluorid.

Højst tilladelige værdi:
Bør ikke overstige 200 mg/L.
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.