Cobolt / Kobolt (Co)

Et metal som ligner jern og nikkel. Indgår bl.a. i vitaminet B12, men øget indtag er sygdomsfremkaldende.
Se Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: 5 µg/L