Cyanid (CN)

Måles kun, hvis der findes forureningskilder hertil f.eks. gasværksgrunde, lossepladser, saltoplag eller galvaniseringsanstalter, hvor der har været anvendt cyanid.

Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: 50 µg/L