Cyanid (CN)

Cyanid er en forureningskomponent, og kontrol med cyanid skal derfor foretages som en del af kontrollen med uorganiske sporstoffer på vandværket.

Måles kun, hvis der findes forureningskilder hertil f.eks. gasværksgrunde, lossepladser, saltoplag eller galvaniseringsanstalter, hvor der er sandsynlighed for, at der har været anvendt cyanid.

Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:     50 µg/L