Detergenter

Kan være naturligt forekommende, men stammer antageligt fra især vaske- og rengøringsmidler. Se Anioniske detergenter.