Farve

Vandets farve er en æstetisk subjektiv karakter.

Nogle vandtyper er gullige og helt klare, mens andre farver typisk opstår pga. forureninger.

En gullig farve er tegn på, at der er organisk stof i vandet eller udfældning af metaller – oftest jern.