Fluorid (F-)

Er der fluorid i drikkevandet, kan det enten stamme fra de geologiske jordlag, der afgiver fluorid eller fra en forurening med industrispildevand. Et indhold af fluorid på ca. 1 mg/L i drikkevandet forebygger karies, mens indhold over 3 – 4 mg/L kan skade emaljen. Høje koncentrationer er set i flere tilfælde fra kalkboringer.

Højst tilladelige værdi:     

ved forbrugers taphane: 1,5 mg/L