Hårdhed

Er bestemt af vandets indhold af calcium og magnesium og opgives i grader hårdhed, °dH (tyske hårdhedsgrader).

Et stort indhold betyder, at vandet er hårdt – et lille indhold, at vandet er blødt:

Total
hårdhedsgrad

Betegnelse

0-4

Meget blødt

4-8

Blødt

8-12

Middel hårdt

12-18

Temmelig hårdt

18-30

Hårdt

over 30

Meget hårdt

Der er ikke stillet kvalitetskrav til hårdheden, men den bør ligge mellem 5-30 °dH.