Jern (Fe)

Forekommer naturligt og i rigelige mængder i de geologiske lag, og er et stof, der sjældent er skadeligt.

Det kan fjernes ved iltning og filtrering af vandet.

Såfremt det ikke fjernes, kan det give metalsmag og uklarhed af vandet, samt aflejringer i ledningsnettet og i armaturer.

Af hensyn til minimum af fejl ved vandmålere bør vandværket sikre, at jern- og manganindholdet hele tiden er så lavt som muligt. Ellers kan det koste dyrt, når vandmålerne kasseres ved den obligatoriske målerkontrol.

Højt jernindhold i vandet giver også gener i form af gulfarvning ved tøjvask og afsætninger i kummer og vaske.

Forhøjet jernindhold kan skyldes, at filteret trænger til eftersyn/rensning.

Miljøstyrelsen anbefaler, at det første vand efter filterskylning filtreres endnu engang.

Højst tilladelige værdi:
ved afgang fra vandværk: 0,1 mg Fe/L
ved indgang til ejendom: 0,2 mg Fe/L
ved forbrugers taphane: 0,2 mg Fe/L