Kalium (K+)

Forekomster af kalium i drikkevandet kan være tegn på forurening fra spildevand, husdyrgødning, handelsgødning eller nedsivning fra losseplads.

Højst tilladelige værdi:
ved afgang fra vandværk: 10 mg/L
ved indgang til ejendom: 10 mg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.