Kimtal 22°C

Kim er naturligt forekommende jord- og vandbakterier m.v., som lever af vandets organiske indhold.

Kimtal 22°C er udtryk for antallet af »kuldeelskende bakterier«.

Et højt indhold af kim giver vandet dårlig holdbarhed.

Forhøjet indhold af kim kan skyldes vækst i filtre og rentvandsbeholdere, hydroforer mv.

De er sjældent sygdomsfremkaldende, men grænseværdien er fastsat under hensyntagen til svage personer.

Forhøjet indhold af kim kan skyldes utætheder, hvor overfladevand har adgang til vandværksvandet – f.eks. ved boring, rentvandstank eller hvis der har været foretaget arbejde, inspektion m.m.

Højst tilladelige værdi:
ved afgang fra vandværk: 50 CFU/ml*
ved indgang til ejendom: 200 CFU/ml
ved forbrugers taphane: 200 CFU/ml

* Hvis vandet er desinficeret er den højst tilladte værdi 10 pr. ml.