Kimtal 37°C

Bakterier, der kan vokse ved legemestemperatur, kan være sygdomsfremkaldende.

Pludselige stigninger kan være tegn på forurening.

Bør ikke forekomme i drikkevand.

Højst tilladelige værdi:
ved afgang fra vandværk : 5 CFU/ml
ved indgang til ejendom: 20 CFU/ml
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.