Kimtal 37°C

Bakterier, der kan vokse ved legemestemperatur, kan være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening.
Bør ikke forekomme i drikkevand.

Højst tilladelige værdi:

ved afgang fra vandværk :       5 CFU/ml

ved indgang til ejendom:        20 CFU/ml

Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.