Klorid (Cl-)

Er naturligt forekommende i alle typer grundvand.

Højt indhold kan stamme fra saltvandsindtrængning eller saltholdige jordlag.

Klorid kan, i høje koncentrationer, give smagsproblemer og risiko for tæring i varmtvandssystemer, især hvis hydrogenkarbonat-/bikarbonatindholdet er lavt.

Vandet smager salt ved ca. 400 mg/L.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: 250 mg/L