Klorid (Cl-)

Er naturligt forekommende i alle typer grundvand.
Højt indhold kan stamme fra saltvandsindtrængning eller saltholdige jordlag. Klorid kan, i høje koncentrationer, give smagsproblemer og risiko for tæring i varmtvandssystemer, især hvis hydrogenkarbonat-/bikarbonatindholdet er lavt. Vandet smager salt ved ca. 400 mg/L.

Højst tilladelige værdi:    250 mg/L