Krom (Cr)

Metallisk grundstof der danner stærkt farvede forbindelser.
Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom: 20 µg/L
ved forbrugers taphane: 50 µg/L