Krom (Cr)

Metallisk grundstof der danner stærkt farvede forbindelser.
Se også Uorganiske sporstoffer. 

Højst tilladelige værdi:
ved indgang til ejendom:    20 µg/L
ved forbrugers taphane:    50 µg/L