Kviksølv (Hg)

Tungmetal.
Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:    1,0 µg/L