Kviksølv (Hg)

Tungmetal. Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi: 

ved forbrugers taphane: 1,0 µg/L