Kviksølv (Hg)

Tungmetal.

Se også Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi: 
ved forbrugers taphane: 1,0 µg/L