Ledningsevne/Konduktivitet

Et mål for vandets elektriske ledningsevne direkte proportionalt med indholdet af opløste salte i vandet.

Saltene er en naturlig bestanddel og giver drikkevandet smag.

Især klorid, nitrat og sulfat bidrager til en høj ledningsevne.

Er ledningsevnen høj, kan det være tegn på, at der siver saltvand ind i vandforsyningen. Da det kan virke afsaltende på kroppen at drikke demineraliseret vand, er kravet et minimumskrav.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: 2.500 µS/cm.
Bør være over 300 µS/cm.