Måleenheder

Analyseparametre i drikkevand og grundvand måles i forskellige enheder:
mg/L    –    milligram pr. liter (ppm – parts per million)
µg/L    –    mikrogram pr. liter (ppb – parts per billion)
ng/L    –    nanogram pr. liter
CFU    –    colony forming units (Kolonidannende enheder)
MPN    –    Most popable number (Mest sandsynlige antal)
FTU/NTU    –    Formazin Turbidity Unit / Nephelometric Turbidity Unit
mS/m    –    milli-Siemens pr. meter