MTBE (Methyl-tertiær-butylether)

MTBE er et organisk stof, der har erstattet bly i benzin.

Stoffet genfindes i dag i grundvandet pga. nedsivning fra benzintanke. Stoffet nedbrydes meget langsomt og giver drikkevandet afsmag og dårlig lugt.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en rapport om MTBE.

Højst tilladelige værdi: 5 µg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.