Nikkel (Ni)

Nikkel er et naturligt forekommende stof i de geologiske lag.

Da nikkel desuden er letopløseligt, transporteres det hurtigt til grundvandet fra en forureningskilde med tungmetaller.

Ændringer i indhold af stoffet kan derfor indikere en forurening med tungmetaller. Indhold af nikkel kan også indikere, at der har været grundvandssænkning i området, hvor de geologiske lag iltes og frigiver nikkel.

En evt. forhøjelse af sulfatindholdet kan forekomme forud for en mobilisering af nikkel.

Nikkel kan fremkalde allergi og eksem.

Det kan være en løsning med ændret pumpestrategi, separationspumpning eller andre metoder. Kontakt rådgivning for en nærmere undersøgelse.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: 20 µg/L