Nitrit (NO2-)

Nitrit i råvandet er tegn på bakteriel forurening. Desuden forekommer nitrit i drikkevandet, hvis evt. ammonium ikke omsættes helt som det skal ved nitrifiseringsprocesserne på vandværket, hvor ammonium omdannes til nitrit, som omdannes til nitrat.

Iltning er nødvendig for at omdannelsesprocessen kan forløbe.

Bemærk: Nitrit er det eneste parameter med kravværdi ved afgang vandværk i gældende DRIK.BEK.

Højst tilladelige værdi:
ved afgang fra vandværk: 0,01 mg/L*
ved indgang til ejendom: 0,1 mg/L
ved forbrugers taphane: 0,1 mg/L

* Såfremt det kan dokumenteres, at grænseværdien, ved forbrugers taphane, er overholdt, kan der accepteres højere værdi ved afgang fra vandværk.