Olie, total olie

Bruges som indikator for olie-, benzin- og tjæreprodukter i grundvandet.

Højst tilladelige værdi:    5 µg/L

Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.