Olie, total olie

Bruges som indikator for olie-, benzin- og tjæreprodukter i grundvandet.

Højst tilladelige værdi: 5 µg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.