Perfluorerede forbindelser (PFC eller PFAS)

Stoffer hvor mange eller alle kulstofbundne hydrogenatomer er erstattet med fluorid-molekyler. Er svært nedbrydelige og ophobes i biomassen. Kendte forbindelser er bl.a. PFOS og PFOA.

Forbindes med forskellige hormonforstyrrende effekter og mistænkes for at være kraftfremkaldende. Er anvendt i imprængeringsmidler, teflonpander, smøremidler, maling og i brandslukningsskum. Er således påvist i grundvandet ved brandsluknings-øvelsespladser.

Bekendtgørelsen angiver 12 forskellige stoffer, men op mod 500 forskellige stoffer er kendt.

Højst tilladelige værdi:
sum af stoffer: 0,1 µg/L

 Brandøvelsespladser for træning i slukning af oliebrande eller lignende
 Forkromningsindustri
 Tæppeindustri
 Malingsindustri
 Fyldpladser for byggeaffald og ældre dagrenovationslossepladser, særlig kan maling i byggeindustrien før 2002 have indeholdt PFAS-forbindelser.