Permanganattal

Permanganattallet er et mål for vandets indhold af organisk stof. Parameteren er erstattet af NVOC. Se NVOC.