Selen (Se)

Ikke-metallisk grundstof som ligner svovl. Organisk bundet selen er nødvendigt, da det indgår i forskellige enzymer, men findes i grundvandet uorganisk selen. Se også Uorganiske sporstoffer. Større vandforsyninger skal regelmæssigt analysere for selen.

Højst tilladelige værdi:     10 µg/L