Sølv (Ag)

Bestemmes kun hvis der anvendes sølv som materiale eller kemikalie f.eks. ved desinfektion.

Højst tilladelige værdi:    10 µg/L

Sølv og sølvforbindelser anvendes i nogen udstrækning til desinficering af tanke og andre anlæg på vandforsyningsanlægget. Er der anvendt sølvforbindelser skal vandet, efter desinficeringsmidlet er udskyllet, kontrolleres for udskylningens effektivitet ved måling af vandets sølvindhold.