Svovlbrinte (H2S)

Svovlbrinte findes i områder, hvor der indvindes fra gammel havbund eller moseområder og dannes ved nedbrydning af organisk stof under iltfrie forhold.

Svovlbrinte er giftig og lugter af rådne æg.

Vandbehandling er kraftig iltning inden filtrering. Hvis dette ikke sker i tilstrækkelig grad, og der tilføres svovlbrinte til filtrene, kan der dannes belægninger af svovlbrintebakterier, som hæmmer filtrenes virkningsgrad.

Højst tilladelige værdi: 0,05 mg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147 – men krav om fjernelse hvis påvist i boringskontrol.