Temperatur

Måles ved prøvetagningen.

Det bør tilstræbes, at vandtemperaturen ikke er højere end 12 °C ved forbrugerens taphane.

Dette mål kan være svært at holde om sommeren grundet store ledningsnet og lavt forbrug.

Vandet kan periodevis vise høje temperaturer, som kan medføre problemer med forhøjet kimtal.

Typisk temperatur på grundvand er 8 – 12 °C.

Med Bek. 1147 er nyt krav til obligatoriske prøver – at disse udtages efter 5 – 10 sek. skylning og derfor må høje temperaturer forventes målt grundet henstand i rørsystemer.