TOC

Betegnelsen står for total organisk kulstof.

TOC er summen af NVOC og VOC.