TOC

Betegnelsen står for total organisk kulstof. TOC er summen af NVOC og VOC.