Total-P / Total-phosphat (P)

Fosfor i drikkevandet kan have geologisk oprindelse, f.eks. sammen med jern, og forekommer naturligt i grundvandet som ortho-phosphat.

Forhøjet indhold af totalt fosfor kan være tegn på overfladeforurening fra husspildevand o.lign.

Fosfor bør ikke forekomme i drikkevand, da det kan være næringsstof for bakterievækst.

Højst tilladelige værdi: 0,15 mg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.