Trihalometaner

Kontrolleres hvis vandet desinficeres med klor og lignende stærkt iltende klorholdige desinfektionsmidler, der kan medvirke til dannelsen af trihalometaner.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: sum 25 µg/L