Trihalometaner

Trihalomethaner indgår i kontrollen med organiske mikroforureninger, hvis vandet desinficeres med chlor, og lignende stærkt iltende chlorholdige desinfektionsmidler, der kan medvirke til dannelsen af trihalomethaner. Eller hvis indvindingen sker i en nåletræsplantage, hvor der kan forekomme en naturlig dannelse af chloroform.