Analyseklub – DVN i ledelsessystem

Med IT-systemet mitdrikkevand.dk kan vandværker følge udviklingen i aktuelle analyseparametre sammenlignet med de historiske analysedata. Analysen overføres elektronisk fra laboratoriet til mitdrikkevand.dk. Der kan laves link fra mitdrikkevand.dk til vandværkets hjemmeside. Er vandværket tilmeldt analyseklubben gennemgås analyserne elektronisk og det vurderes, om der er overskridelser eller en uheldig udvikling på vej. Er dette tilfældet modtager vandværket en e-mail med forslag til handling. Indgår ofte i dokumentation under KUV ledelsessystem.