Analyser og hyppigheder

De obligatoriske analyser udtages og analyseres af akkrediterede laboratorier. Analyseprogrammet fastlægges af kommunen.

Normalt omfang og hyppighed er som angivet i bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Analyser – reduceret hyppighed:
Med bekendtgørelse nr. 802 om vandkvalitet og tilsyn vil det under visse betingelser være muligt, at reducere f.eks. analysefrekvensen på udvalgte analysetyper som begrænset kontrol, uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger. Dette kræver, at man kan dokumentere, at man ingen aktuelle problemer har med disse stoffer, hvilket kan gøres ved en gennemgang af de tidligere udførte analyser på vandværkets drikkevand og f.eks. dokumentere udviklingen som grafer.